234. pěší prapor · klub vojenské historie, airsoftový tým, o.s. 
 LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.


Články


Obsah lékárničky

box_grey INFORMACE O ČLÁNKU
ID článku: 82
Datum: 2010-06-17 11:43:30
Napsal: podpraporčík VÁLEČNÍK
Komentář: Krátký článek o lékárničkách a lékárnách, které někteří z nás musejí tahat.První pomoc všeobecně

Předem je nutné říct si pár zásad ohledně první pomoci.

První pomoc druhému v nouzi je povinen poskytnout každý občan ČR bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání nebo státní příslušnosti.

Základy nebo alespoň zásady první pomoci by tudíž měl znát každý občan, zároveň ale není výslovně daná potřeba kvalifikačních kurzů- toto je bohužel v našem státu zanedbané. Nicméně za předpokladu, že se k něčemu kdy je první pomoc potřeba dostaneme, je záhodno mít krom alespoň nějakých vědomostí i něco málo materiálu na poskytnutí nejnutnější pomoci.

Lékárnička

Takže abychom se dostali k jádru věci co všechno by měla obsahovat lékárnička:

V první řadě záleží na míře znalostí první pomoci, a schopnosti improvizace každého zachránce. A na tomto základě by se měl vybavovat příslušným materiálem.Protože je bezpředmětné mít lékárničku nacpanou všemožným různorodým materiálem, který ale bohužel neumíme použít, nebo nevíme k čemu je.

Lékárnička jednotlivce určená pro svépomoc nebo pomoc druhému by měla obsahovat přibližně tyto věci: Obvaz hotový č. 2, 3, 4, pružné obinadlo, obvaz, trojcípý šátek, latexové rukavice nesterilní, resuscitační roušku, roušku na pneumotorax, náplasti s absorpčním polštářkem, jistící náplast, dezinfekci ve spreji(bez jódu), sadu zavíracích špendlíků, blister s tabletami proti bolesti, nůžky nerezové Pozn.: počty popř. rozměry jednotlivých položek závisí na úvaze jedince, ale minimálně aspoň jedno od každého.

Zdravotník jednotky by měl disponovat poněkud větším zdravotnickým vybavením, ale samostatně fungujícího od lékárničky jednotlivce. Většinou se jedná o batoh o objemech kolem 30ti litrů. Tato lékárnička by měla obsahovat již výše zmíněné položky, samozřejmě v počtu úměrně větším na základě počtu lidí, pro které má sloužit a předpokládané náročnosti akce. Navíc ale musí disponovat následujícími položkami: Pružné elastické obinadla různých šíří, sterilní tampony, gázové čtverce různých rozměrů, pudr na nohy, blistery s tabletami proti bolesti (alespoň dva druhy), blister s léky potlačující alergickou reakci, dezinfekční prostředky (např. peroxid a alkoholové dezinfekční přípravky), popáleninovou roušku.Dostatek náplastí a nějaké ty medicinální lepicí pásky.

Dle schopností, vědomostí a sebevědomí je možno doplnit týmovou lékárnu o speciality jako jsou Krammerovy dlahy, krční límec, léky proti průjmu a zvracení, teploměr a další dle uvážení konkrétního jedince.

Modeling

Samostatnou kapitolou je tzv. modeling, kde osoby pověřené zdravotnickou funkcí vybavují své batohy nástroji a přístroji a pomůckami pro různé diagnosticko-terapeutické výkony pouze na základě toho, že to dobře vypadá, anebo protože to viděli na obrázku nebo na videu. Většinou se jedná o laiky v lepším případě absolventy kurzů první pomoci, kteří dle svých reakcí a projevů různě na fórech jsou nadržení zaléčit cokoliv, co by se v jejich okolí naskytlo. Na základě jejich zpravidla nulových praktických dovedností a minimálních zdravotnických znalostí doufejme, že tito nikdy nedostanou příležitost poskytnout první pomoc zraněnému.


Poznámka autora: tento článek má pouze informační charakter, a nijak nepřikazuje nebo nepoučuje případné čtenáře a zájemce o danou problematiku. Vše v tomto článku je pouze subjektivní názor autora.